برگزاری مرحله دوم آزمون دستیاری

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/03/29-5:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون مرحله دوم دستیاری در تاریخ پنجشنبه 99/3/29 ساعت 8 صبح در تالار محسن مرکز الزهرا(س) برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir