برگزاری سی و هشتمین دوره آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی سال 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/18-8:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه دستیاران

سی و هشتمین دوره آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/4/20 در محل سالن تدبیر جنب دانکشده دندانپزشکی برگزار می گردد. دستیاران با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در تاریخ 98/4/19 از ساعت 8 صبح لغایت 13 جهت دریافت کارت ورود به جلسه به معاونت آموزش تخصصی دانشکده پزشکی مراجعه نمایند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir