برگزاری جلسه توجیهی دستیاران سال اول در سال تحصیلی 98- 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/15-9:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه توجیهی دستیاران سال اول در تاریخ 97/7/9 با حضور آقایان دکتر سید جلال هاشمی- دکتر خلیلی و دکتر عباسی در کلاس شماره 2 مرکز پزشکی الزهرا(س) برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir