برگزاری آزمون دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/02/06-6:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون فلوشیپ بیهوشی در قلب و بیهوشی در  اطفال در تاریخ 1397/2/13 در محل دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir