اعلام تاریخ مرحله دوم آزمون OSCE دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-21:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مرحله دوم آزمون OSCE در تاریخ پنجشنبه 98/2/12 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir