اعتراضات دستياران در خصوص آزمون ارتقاء 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/17-11:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

- مهلت ارسال اعتراضات تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 23/4/1397 می باشد و با توجه به جدول زمان بندی ارسالی از طریق وزارت متبوع این مهلت قابل تمدید نیست.

- در مورد سؤالات طراحی شده در منطقه هفتم آمایشی کشور اعتراضاتی قابل رسیدگی خواهد بود که صرفاً از طریق سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس edu.mui.ac.ir واصل شده باشد و از دریافت اعتراضات دستیاران به صورت دستی اکیداً خودداری فرمایند.

-  اعتراضات مربوط به سؤالات تراز کشوری ( سؤالات شماره 74 تا 148 در سایر رشته ها) باید در سایت سازمان سنجش بارگذاری گردد. جهت سهولت دسترسی دستیاران محترم لینک مربوط به سازمان سنجش در سایت معاونت آموزشی دانشگاه قرار داده شده است.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir