آزمون کتبی مرحله دوم دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/24-4:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه دستیاران آزمون کتبی مرحله دوم درون گروهی روز پنجشنبه 1398/2/26 ساعت 8 صبح در سالن شهید مطهری مرکز پزشکی الزهرا(س) برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir