آزمون کتبی درون گروه دستیاران نوبت دوم

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/11/07-10:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه دستیاران

آزمون کتبی درون گروهی نوبت دوم در تاریخ پنجشنبه 95/2/23 ساعت 8 صبح در سالن مطهری (رادیولوژی) برگزار می شود. ضمناً امتحان از جلسه 94/11/7 لغایت 95/2/22 می باشد

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir