آزمون کتبی درون گروه دستیاران نوبت اول

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/11/07-8:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه دستیاران

آزمون مرحله اول درون گروهی پنجشنبه 1394/11/15 ساعت 8 صبح در سالن شهید مطهری (سالن رادیولوژی) برگزار می گردد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir