آزمون کتبی درون گروهی دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/07-21:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون کتبی درون گروهی مرحله اول دستیاران در تاریخ پنجشنبه 99/11/9 ساعت 8 صبح در تالار محسن مرکز پزشکی الزهرا(س) برگزار می گردد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir