آزمون کتبی درون گروهی دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/01/30-12:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون کتبی مرحله دوم دستیاران پنجشنبه 1396/2/14 ساعت 9/30 در سالن شهید مطهری برگزار می شود. ضمناً مباحث آزمون تا پایان جلسه 1396/1/30 می باشد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir