آزمون مرحله دوم درون گروهی دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/04-6:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون مرحله دوم درون گروهی دستیاران گروه بیهوشی پنجشنبه ساعت 8 در سالن شهید مطهری مرکز پزشکی الزهرا(س) برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir