کارگاه SDS-PAGE و Western Blot

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/09/13-20:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه دو روزه SDS-PAGE & WESTERN  Blot در نیمه اول دی ماه 1396 به صورت تئوری و عملی با ظرفیت محدود در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار خواهد گردید.. از متقاضیان دعوت می‌شود جهت ثبت نام به آزمایشگاه مرکزی مراجعه نموده یا با تلفن 37928130 تماس بگیرند.. برای شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه توسط دانشکده پزشکی صادر می‌گردد.

 تاریخ  برگزاری کارگاه:تاریخ دقیق برگزاری کارگاه متعاقبا به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید

محل برگزاری کارگاه- خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – دانشکده پزشکی – جنب قرض الحسنه جوان -آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی

هزینه کارگاه: شرکت کنندگان غیر دانشجو یکصد وپنجاه هزار تومان و دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی معتبر یکصد هزار تومان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir