کارگاه فلوسیتومتری

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/12/13-5:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به تعداد زیاد متقاضیان کارگاه فلوسیتومتری و محدودیت ثبت نام تعدادی از متقاضیان در لیست رزرو قرار داده شده اند.لذا بدینوسیله از کلیه عزیزانی که برای کارگاه فلوسیتومتری ثبت نام نموده اند خواهشمندیم حداکثر تا ساعت 20 روز شنبه 15 اسفندماه جهت پرداخت هزینه کارگاه از طریق بانک رفاه یا  کارتخوان آزمایشگاه اقدام فرمایند.در صورت عدم اقدام به پرداخت  پس از انقضای مهلت مقرر نام این عزیزان از لیست اصلی حذف خواهد گردید و نام متقاضیان لیست رزرو جایگزین خواهد گردید. لازم به ذکر است هزینه کارگاه برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هشتاد هزار تومان و برای سایر شرکت کنندگان یکصد هزار تومان می باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir