کارگاه آموزشی دو روزه آشنایی با Flow Cytometry

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/17-10:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه آموزشی دو روزه

آشنایی با Flow Cytometry

 کارگاه دو روزه آشنایی با فلوسیتومتری در تاریخ اول و دوم بهمن ماه به صورت تئوری و عملی با ظرفیت 8 نفر در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار خواهد گردید. از متقاضیان دعوت می‌شود جهت ثبت نام اولیه به آزمایشگاه مرکزی مراجعه نموده یا با تلفن 37928130 تماس بگیرند. برای شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه توسط دانشکده پزشکی صادر خواهد گردید.

 تاریخ  برگزاری کارگاه: یکشنبه 96/11/1 و دوشنبه 96/11/2

محل برگزاری کارگاه: دانشکده پزشکی – جنب قرض الحسنه جوان -آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی

مدرسین: دکتر سید جواد هاشمی نیا- دکتر سپیده طلوعی

هزینه شرکت در کارگاه:

شرکت کنندگان غیر دانشجو : 200000 تومان

دانشجویان 150000 تومان

هزینه شرکت در کارگاه پس از ثبت نام قطعی به حساب دانشکده پزشکی واریز خواهد شد.

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir