کارگاه آشنایی با فلوسیتومتری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/11-8:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه  آشنایی با فلوسیتومتری

 

آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری کارگاه یک روزه فلوسیتومتری با ظرفیت محدود نموده است، از متقاضیان دعوت می‌شود جهت ثبت نام به آزمایشگاه مراجعه فرمایند. برای شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه توسط دانشکده پزشکی صادر می‌گردد.

عنوان کارگاه

آشنایی با فلوسیتومتری

تاریخ برگزاری

سه شنبه 18/12/94

زمان برگزاری

8:30 صبح الی 17

مکان برگزاری

آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی

مدرسین

دکتر سپیده طلوعی-دکتر سید جواد هاشمی نیا

ظرفیت کارگاه

10 نفر

هزینه کارگاه

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 80000 تومان

سایرین 100000 تومان

 

 

آدرس محل برگزاری: اصفهان خیابان هزارجریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-دانشکده پزشکی-آزمایشگاه مرکزی تلفن37928130

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir