همکار جدید آقای فرهنگ

تاریخ ایجاد یکشنبه,2015/10/18-14:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دوران طرح سرکار خانم غافل به پایان رسیده و همکار جدیدمان آقای رامین فرهنگ در آزمایشگاه شروع به کار کردند. 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir