همکار جدید

تاریخ ایجاد شنبه,1394/07/04-23:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دوران طرح آقای سید مصطفی مصطفوی زاده کارشناس آزمایشگاه به پایان رسیده و همکار جدیدمان سرکار خانم راضیه مولایی از امروز در آزمایشگاه مشغول خدمت شدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir