تاریخ دقیق کارگاه وسترن بلاتینگ

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-10:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه   SDS-PAGE و وسترن بلات در تاریخ های یکشنبه 15 و دوشنبه 16 بهمن ماه 96 از ساعت 8:30 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار خواهد گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir