کنگره بین المللی صرع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/07-10:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

چهاردهمین همایش بین المللی صرع در تاریخ 4 لغایت 6 بهمن ماه 96 در اصفهان توسط انجمن ILAE شاخه ایران و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سایر انجمن ها و مراکز همکار برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir