کنگره بین المللی صرع

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/11/28-10:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

چهاردهمین همایش بین المللی صرع در تاریخ 4 لغایت 6 بهمن ماه 96 در اصفهان توسط انجمن ILAE شاخه ایران و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سایر انجمن ها و مراکز همکار برگزار می گردد.

لوگوی داخلی اعصاب: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir