کنگره استروک

تاریخ ایجاد شنبه,1396/08/20-10:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنگره استروک در تاریخ 96/10/14 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir