هئیت علمی تمام وقت گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/21-12:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اساتید محترم جهت امضاء قرارداد حق محرومیت از مطب به دفتر گروه مراجعه و امضاء نمائید . نامه حق محرومیت از مطب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir