منابع آزمون پیش کارورزی و دستیاری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/06-10:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

منابع آزمون های پیش کارورزی اسفند 97 و بهار و شهریور 98 /sites/default/files/carvarz.pdf

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir