ممنوعیت استفاده از موبایل

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/17-11:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه اساتید - دستیاران - اینترن و اکسترن  ممنوعیت استفاده غیر متعارف از تلفن همراه در حین انجام وظیفه در موسسات پزشکی تشخیصی - درمانی /sites/default/files/users/asabdakheli/mobail.pdf

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir