مرگ مغزی باشرایط غیرکاندید اهدا

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/21-12:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه افراد دچار مرگ مغزی با شرایط غیر کاندید اهدا عضو کلیک نمائید .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir