قابل توجه دستیاران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/03-8:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه دستیاران اطلاعات در مورد دفاغ از پایان نامه و مقاله دستیاران سال آخر /sites/default/files/users/asabdakheli/Payan%20name.pdf

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir