قابل توجه اساتید و دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/22-10:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 جلسه شورای پژوهشی ( دفاع از پایان نامه دستیاری) خانمها دکتر عبدالهیان - دکتر عباسی - دکتر خلیلی مورخ 97/2/23 ساعت 11.30 کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir