قابل توجه اساتیدو دستیاران محترم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/05-11:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دفاع از پایان نامه و مقالات دستیاری/sites/default/files/users/asabdakheli/Payan%20name_0.pdf

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir