طرح یکماه دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-15:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح یکماهه دستیاران به ترتیب اعلام می گردد. /sites/default/files/users/asabdakheli/6tar%20rr.pdf

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir