شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,2017/08/26-14:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اساتید محترم 

    جلسه شورای گروه مورخ 96/6/5 راس ساعت 7/30 کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

لوگوی داخلی اعصاب: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir