شورای پژوهشی گروه مشترک با مرکز تحقیقات اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/29-11:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکزتحقیقات علوم اعصاب ساعت 11 صبح 96/7/25 در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir