سمینار یک روزه نورولوژی و قلب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-13:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه کلیه اساتید - دستیاران - اینترن و اکسترن

سمینار یک روزه گروه قلب و نورولوژی در تاریخ 97/12/3 در هتل عباسی برگزار می گردد . برنامه به پیوست می باشد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir