سمینار فصلی استروک

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/06-12:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سمینار فصلی استروک ایران  بصورت مشترک بین گروه پزشکی و پرستاری در تاریخ 96/10/14 در دانشکده پرستاری برگزار می گردد این سمینار دارای امتیاز باز آموزی بوده و بصورت Case based discussion برگزار می گردد برنامه سمینار اعلام می گردد.  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir