دستورالعمل دو ارتقاء همزمان دستیاران 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/06-14:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دستورالعمل دو ارتقاء همزمان دستیاران /sites/default/files/2%20artegh.docx

لوگوی داخلی اعصاب: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir