جلسه هماهنگی سمینار سردرد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/04-9:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه هماهنگی سمینار سردرد ساعت 9 صبح کلاس شماره 2 روز چهارشنبه 98/4/5 در مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir