جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/04/08-8:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای گروه مورخ 97/1/21 راس ساعت 11.30 در مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

لوگوی داخلی اعصاب: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir