جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/16-14:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اساتید محترم جلسه شورای گروه مورخ 96/7/18 ساعت 7/30 در کلاس شماره 3 الزهرا (س) برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir