جلسه شورای گروه و پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-12:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اساتید و دستیاران محترم

   جلسه شورای گروه راس ساعت 11 صبح در کلاس شماره 4 الزهرا مورخ 98/2/23 و شورای پژوهشی گروه ( دفاع از پایان نامه دستیاری خانمها دکتر چشم آور- دکتر اوستاد - دکتر رحیمی نژاد ) همان روز راس ساعت 12 ظهر در کلاس شماره 4 برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir