جلسه شورای گروه و پژوهش

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-4:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای گروه وپژوهشی مورخ 97/3/22 از ساعت 8 لغایت 10 در کلاس شماره 3 الزهرا برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir