جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-12:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای پژوهشی مورخ 97/4/10 ساعت 11 صبح کلاس 2 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir