جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-8:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه کلیه اساتید و دستیاران و اینترن و اکسترن

جلسه شورای پژوهشی ( دفاع از پایان نامه انترنی و مطرح شدن پروپوزال ) گروه مورخ 97/11/30 روز سه شنبه ساعت 11.30 کلاس شماره 4 الزهرا (س) برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir