جلسه شورای پژوهشی شهریور

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/02-12:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای پژوهشی گروه با مرکز تحقیقات روزسه شنبه مورخ 98/6/12 ساعت 12 ظهر کلاس شماره 3 برگزار می گردد.

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir