جلسه شواری پژوهش و مرکز تحقیقات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-11:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه دستیاران - انترن - اکسترن

  جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات ( دفاع از پایان نامه دستیاری - انترنی )  روز سه شنبه 97/12/21 راس ساعت 12 ظهر کلاس شماره 4 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir