جلسه انتخابات مدیر گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/30-14:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اساتید محترم 

 جلسه شورای گروه و انتخابات مدیر گروه با حضور نماینده دانشکده پزشکی و اساتید محترم گروه مورخ 96/12/8 ساعت 11.30 کلاس شماره 4 مرکز پزشکی الزهرا(س) برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir