برنامه سمینار فصلی استروک

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/06-12:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برای مشاهده برنامه سمینار فصلی استروکبر روی لینک روبرو کلیک کنید. مورخ  96/10/14/sites/default/files/users/asabdakheli/panal.docx 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir