امتحان دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-9:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه دستیاران محترم گروه داخلی اعصاب

امتحان کتبی درون بخشی دستیاران مورخ 97/12/13 برای اولین بار بصورت الکترونیک در مرکز مهارتهای بالینی برگزار می گردد. امتحان OSCE در اریبهشت 98 برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir