اخبار گروه داخلی اعصاب

امتحان اكسترن ارديبهشت95

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/01/29-8:46

قابل توجه اكسترن هاي ارديبهشت 95

امتحان عملي OSCE روز چهارشنبه 95/2/8 ساعت 8 صبح مركز مهارتهاي باليني برگزار مي گردد.

امتحان تئوري روز شنبه 95/2/11 ساعت 12 دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

امتحان اكسترن آذر ماه94

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/09/25-11:55

امتحان عملي اكسترن مورخ 94/9/29  ساعت 8 صبح مهارتهاي باليني مركز پزشكي الزهرا(س)

امتحان تئوري اعصاب مورخ 94/9/30ساعت 12 ظهر در دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

امتحان اكسترن شهريور ماه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/06/25-11:16

قابل توجه اكسترن هاي شهريور ماه 94

امتحان عملي اكسترن روز پنجشنبه 94/6/26 ساعت 8 صبح در محل مركز مهارتهاي باليني برگزار مي گردد.

امتحان كتبي اكسترن روز يكشنبه 94/6/29 ساعت 12 ظهر در محل دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

شوراي گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1394/07/04-12:56

قابل توجه اساتيد محترم گروه

     جلسه شوراي گروه و آموزش روز سه شنبه ساعت 7/30 صبح مورخ 94/7/7 در مركز پزشكي الزهرا (س) برگزار مي گردد.

شوراي گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1394/07/04-12:53

قابل توجه اساتيد محترم گروه

     جلسه شوراي گروه و آموزش روز سه شنبه ساعت 7/30 صبح مورخ 94/7/7 در مركز پزشكي الزهرا (س) برگزار مي گردد.

شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/06/17-7:41

قابل توجه اساتيد محترم

   شوراي پژوهشي گروه مورخ 94/6/18 روز چهارشنبه ساعت 11/30 صبح كلاس شماره 3 مركز پزشكي الزهرا (س) ( دفاع از پايان نامه انترني ) برگزار مي گردد.

امتحان اكسترن مرداد ماه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/05/26-13:35

قابل توجه اكسترن مرداد ماه

امتحان عملي اكسترن مورخ 94/5/29 ساعت 8 صبح در مركز مهارتهاي باليني برگزار مي گردد.

امتحان تئوري اكسترن مورخ 94/6/2 ساعت 12 ظهر در دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

شوراي گروه و پژوهشي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/05/26-13:38

قابل توجه اساتيد محترم گروه

شوراي گروه وشوراي پژوهشي گروه مورخ 94/5/27 ساعت هفت و نيم صبح در واحد نوار مغز برگزار مي گردد.

ضمنا شوراي پژوهشي گروه ( دفاع از پايان نامه دستياري آقاي دكتر حسن اميني - و كارورزي خانم دكتر مرضيه زارع مي باشد ).

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir