اخبار گروه داخلی اعصاب

شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/04-14:26

جلسه شورای پژوهشی گروه دفاع از پایان نامه انترنی راس ساعت 12-11 کلاس شماره 4 مورخ 96/6/7 برگزار می گردد.

شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/04-14:23

اساتید محترم 

    جلسه شورای گروه مورخ 96/6/5 راس ساعت 7/30 کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

امتحان دستیاری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/29-11:41

قابل توجه دستیاران محترم گروه

دستیاران سال 4 و3 روز شنبه مورخ  4 شهریور 96 ساعت   ده صبح در محل مرکز مهارتهای بالینی  امتحانPMP برگزار می گردد.

امتحان مرداد اکسترن گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-11:59

قابل توجه اکسترن محترم گروه

امتحان عملی روز سه شنبه 96/5/24 ساعت 8 صبح در مرکز مهارتهای بالینی الزهرا(س) برگزار می گردد.

امتحان تئوری روز سه شنبه 96/5/31 ساعت 12 ظهر در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

اصلاح تاریخ جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-11:56

اساتید محترم گروه جلسه شورای گروه مورخ 96/5/11 کنسل شد و جلسه شورای گروه روز یکشنبه 96/5/15 ساعت 7/30 کلاس شماره 4 مرکز پزشکی الزهرا(س) برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/02-13:10

قابل توجه اساتید محترم گروه

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 96/5/11 راس ساعت 11/30 در مرکز تحقیقات الزهرا (س) برگزار می گردد.

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/02-13:07

قابل توجه اساتید و دستیاران و اینترن - اکسترنهای  محترم گروه 

جلسه شواری پژوهشی گروه ( دفاع از پایان نامه دکتر نسیم تبریزی - دکتر مژگان قدیمی - دکتر سپیده سجادی ) مورخ 96/5/10 ساعت 11/30 در مرکز پزشکی الزهرا کلاس شماره 3 برگزار می گردد.

 

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-13:38

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

   جلسه دفاع از پایان نامه دکتر روح اله اندامی 

و مطرح شدن پایان نامه دکتر مسجدی - دکتر جعفری ( دستیار )و دکتر صادق پور ( اکسترن )

ساعت 11 در کلاس شماره 2 مرکز پزشکی الزهرا(س)  مورخ 96/3/23 روز سه شنبه

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir