اخبار گروه داخلی اعصاب

امتحان اكسترن ارديبهشت95

تاریخ ایجاد یکشنبه,2016/04/17-8:46

قابل توجه اكسترن هاي ارديبهشت 95

امتحان عملي OSCE روز چهارشنبه 95/2/8 ساعت 8 صبح مركز مهارتهاي باليني برگزار مي گردد.

امتحان تئوري روز شنبه 95/2/11 ساعت 12 دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

امتحان اكسترن آذر ماه94

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2015/12/16-11:55

امتحان عملي اكسترن مورخ 94/9/29  ساعت 8 صبح مهارتهاي باليني مركز پزشكي الزهرا(س)

امتحان تئوري اعصاب مورخ 94/9/30ساعت 12 ظهر در دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

امتحان اكسترن شهريور ماه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2015/09/16-11:16

قابل توجه اكسترن هاي شهريور ماه 94

امتحان عملي اكسترن روز پنجشنبه 94/6/26 ساعت 8 صبح در محل مركز مهارتهاي باليني برگزار مي گردد.

امتحان كتبي اكسترن روز يكشنبه 94/6/29 ساعت 12 ظهر در محل دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

شوراي گروه

تاریخ ایجاد شنبه,2015/09/26-12:56

قابل توجه اساتيد محترم گروه

     جلسه شوراي گروه و آموزش روز سه شنبه ساعت 7/30 صبح مورخ 94/7/7 در مركز پزشكي الزهرا (س) برگزار مي گردد.

شوراي گروه

تاریخ ایجاد شنبه,2015/09/26-12:53

قابل توجه اساتيد محترم گروه

     جلسه شوراي گروه و آموزش روز سه شنبه ساعت 7/30 صبح مورخ 94/7/7 در مركز پزشكي الزهرا (س) برگزار مي گردد.

شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد سه شنبه,2015/09/08-7:41

قابل توجه اساتيد محترم

   شوراي پژوهشي گروه مورخ 94/6/18 روز چهارشنبه ساعت 11/30 صبح كلاس شماره 3 مركز پزشكي الزهرا (س) ( دفاع از پايان نامه انترني ) برگزار مي گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir