اخبار گروه داخلی اعصاب

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-6:58

جلسه شورای پژوهشی گروه ( دفاع از پایان نامه انترنی ) روز یکشنبه مورخ 97.6.11 کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

برنامه انکال اساتید و کشیک دستیاران و تقسیم بند ی شهریور 97 و برنامه اکسترن

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/30-11:47

برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران و تقسیم بندی بیمارستان الزهرا و کاشانی و نور - برنامه درسی اکسترن و گراند راند اکسترن در شهریور 97 در سایت گروه می باشد .

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/16-6:10

جلسه شورای گروه مورخ 97.5.16 ساعت 7.30 در بیمارستان کاشانی بخش MS برگزار می گردد.

[جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/05/04-9:14

جلسه شورای پژوهشی گروه روز یکشنبه مورخ 97.5.14 ساعت 11 صبح کلاس شماره 3 الزهرا برگزار می گردد. ( دفاع از پایان نامه و پروپوزال )

برنامه مرداد 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-4:47

برنامه آنکال اساتید و دستیاران بیمارستان الزهرا  کاشانی و برنامه تقسیم بندی الزهرا و کاشانی و نور و برنامه درسی اکسترن و گراند راند اکسترن مرداد 97 در سایت اعلام گردید .

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-8:34

جلسه شورای پژوهشی مورخ 97/4/10 ساعت 11 صبح کلاس 2 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه و پژوهش

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-4:24

جلسه شورای گروه وپژوهشی مورخ 97/3/22 از ساعت 8 لغایت 10 در کلاس شماره 3 الزهرا برگزار می گردد.

دستورالعمل دو ارتقاء همزمان دستیاران 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/06-10:44

دستورالعمل دو ارتقاء همزمان دستیاران /sites/default/files/2%20artegh.docx

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir