اخبار گروه داخلی اعصاب

شورای پژوهشی دفاع از پایان نامه دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/23-12:23

قابل توجه اساتید - دستیاران - اینترن - اکسترن

 شورای پژوهشی گروه داخلی اعصاب مورخ 95/11/26 ساعت 11 کلاس شماره 4  ( دفاع از پایان نامه دستیاری خانمها دکتر ساناز معصومی - دکتر مریم شیرمردی )مرکز پزشکی الزهرا (س) برگزار می گردد.

تاریخ طراحی سئوال پیش کارورزی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-11:24

برنامه زمانبندی طراحی سئوالات پیش کارورزی اسفند 95 داخلی اعصاب روز دوشنبه مورخ 95/11/25 از ساعت 8/30 صبح لغایت 17 عصر محل : مرکز مهارتهای بالینی می باشد .

امتحان اکسترنها در بهمن ماه95

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/09-8:32

قابل توجه اکسترنهای محترم گروه نورولوژی

امتحان OSCE مورخ 95/11/27 ساعت 8 صبح در مرکز مهارتهای بالینی برگزار می گردد.

امتحان کتبی مورخ 95/11/30 ساعت 12 ظهر در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-14:05

روز سه شنبه 95/10/28 ساعت 11 صبح شورای گروه و مرکز تحقیقات در محل مرکز تحقیقات ( دفاع از پایان نامه انترنی دکتر نفیسه کریمی - دکتر گوکی زاده ) و پروپوزال دکتر نسیم تبریزی - دکتر علی مهدی زاده  تشکیل گردید .

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/14-9:50

اساتید محترم گروه

باسلام

    جلسه شورای پژوهشی گروه راس ساعت 11 مورخ 95/10/21 در مرکز تحقیقات الزهرا برگزار می گردد.

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/14-9:49

اساتید محترم گروه

باسلام

    جلسه شورای پژوهشی گروه راس ساعت 11 مورخ 95/10/21 در مرکز تحقیقات الزهرا برگزار می گردد.

جلسه شورای آموزش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/01-14:00

جلسه شورای آموزش گروه راس ساعت 11.30 روز یکشنبه 95/10/5 در مرکز پزشکی کاشانی برگزار می گردد.

شورای گروه 95/9/2

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/09/01-13:36

قابل توجه اساتید محترم

جلسه شورای گروه مورخ 95/9/2 راس ساعت 12 در مرکز پزشکی کاشانی برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir