اخبار گروه داخلی اعصاب

شروع کلاس و خاتمه و آزمون- برنامه درسی اکسترن

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/03-10:28

شروع کلاس اکسترن داخلی اعصاب دوشنبه 97.9.5  امتحان عملی OSCE مورخ 97/9/27 ساعت 8 صبح مهارتهای بالینی و امتحان کتبی مورخ 97/9/28 ساعت 12 ظهر دانشکده پزشکی برگزار می گردد. ضمنا برنامه درسی و گراند راند اکسترن روی سایت می باشد .

برنامه آنکال و کشیک اساتید و دستیاران و برنامه درسی الزهرا و کاشانی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/30-13:24

برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران و تقسیم بندی بیمارستان الزهرا و کاشانی و نور و برنامه درسی دستیاران الزهرا و کاشانی بر روی سایت گروه می باشد .

کارگاه روش تحقیق دستیاران سال2

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-11:37

قابل توجه دستیاران سال 2

کارگاه روش تحقیق دستیاران سال 2 از تاریخ 97.9.28 شروع می شود اسامی پیوست است . /sites/default/files/users/asabdakheli/carghah2_0.pdf

آنکالو کشیک اساتید و دستیارن و برنامه درسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/01-9:31

برنامه آنکال و کشیک اساتید و دستیاران و تقسیم بندی اساتید و دستیاران بیمارستان الزهرا - کاشانی - نور و برنامه کلاس درس دستیاران بیمارستان کاشانی و الزهرا و سال 2 و 3 - برنامه درس اکسترن - گراند راند اکسترن در سایت می باشد .

جلسه شواری گروه -پژوهش- آموزش

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/01-8:26

جلسه شورای گروه مورخ 97/7/9 در الزهرا برگزار گردید .

جلسه شورای پژوهشی مورخ 97/7/22  درکلاس شماره 4 ( دفاع از پایان نامه انترنی - مطرح شدن پروپوزال ) برگزار شد .

جلسه شورای آموزش ( دستیاری ) مورخ 97/7/17 کلاس شماره 3 برگزار شد .

جلسه توجیهی دستیاران سال 1 مورخ 97/7/7  در کلاس شماره 3 برگزار گردید .

برنامه آنکال و کشیک و درس مهر97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/31-11:32

برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران و تقسیم بندی بیمارستان الزهرا و کاشانی و نور - برنامه درسی اکسترن و گراند راند اکسترن  - برنامه درس دانشجویان دانشکده توانبخشی ( کارشناسی نیمسال اول ) در مهر 97 در سایت گروه می باشد

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-6:58

جلسه شورای پژوهشی گروه ( دفاع از پایان نامه انترنی ) روز یکشنبه مورخ 97.6.11 کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

برنامه انکال اساتید و کشیک دستیاران و تقسیم بند ی شهریور 97 و برنامه اکسترن

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/30-11:47

برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران و تقسیم بندی بیمارستان الزهرا و کاشانی و نور - برنامه درسی اکسترن و گراند راند اکسترن در شهریور 97 در سایت گروه می باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir